wps中在表格里面插入图片的详细方法

编辑:zhangxb 阅读:7 时间:2020-06-21 08:40:21

      怎么把图片插到表格里面?下面是小编介绍的wps中把图片插到表格里面的详细方法,有需要的小伙伴一起来下文看看吧,希望可以帮助到大家!

      wps中把图片插到表格里面的详细方法

      1、首先我们打开wps

      2、点击右下角的加号

      3、点击新建表格

      4、点击新建空白

      5、点击左下角的文件箱

      6、点击插入

      7、选择图片

      8、选择你需要插入的图片,点击确定即可